Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσφεύγει η Ουγγαρία κατά των κυρώσεων που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δηλαδή την ενεργοποίηση του Άρθρου 7. Υπενθυμίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέβαλε κυρώσεις στην Ουγγαρία γιατί αποτελεί «συστηματική απειλή για τις αξίες της ΕΕ».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατηγορεί την Ουγγαρία για αντιδημοκρατικές και αντισυνταγματικές πρακτικές, αλλά και έλλειψη συνεργασίας στο μεταναστευτικό. Ουσιαστικά, μέσω του Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κατηγορεί την Ουγγαρία για μια σειρά θεμάτων όπως η απαξίωση των ελευθεριών και αξιών της ΕΕ, του τύπου, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των μειονοτήτων, των μεταναστών και του κράτους δικαίου (διαφθορά).

Στην Ουγγαρία, την οποία υποστηρίζει η Πολωνία, ο Γκεργκέλι Γκούλιας, στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Ορμπαν δήλωσε ότι «θα αποφασίσουμε τη Δευτέρα τις συγκεκριμένες νομικές μας δράσεις … η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι η πιο πιθανή επιλογή».

Το κύριο επιχείρημα της Ουγγαρίας είναι ότι από τους 751 βουλευτές, παρόντες ήταν 693. Για την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 απαιτούνταν 462 βουλευτές. Όμως τις κυρώσεις κατά της Ουγγαρίας ψήφισαν 448 βουλευτές, ενώ 197 τάχθηκαν κατά και 48 απείχαν. Το αντεπιχείρημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι εξαιρούνται οι αποχές, άρα από τις 645 ψήφους τα 2/3 είναι οι 430 και το «Υπέρ» στην ψηφοφορία έλαβε 448 ψήφους.

Συνεπώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα κλιθεί να επιλέξει εάν τα 448 «Υπέρ» θα υπολογιστούν με βάση όσους ψήφισαν (693 παρόντες μείον τις 48 αποχές, οπότε ισχύει η απόφαση της επιβολής των κυρώσεων στην Ουγγαρία) ή με βάση όσους ήταν παρόντες (693 βουλευτές, οπότε δεν ισχύει η απόφαση της επιβολής κυρώσεων στην Ουγγαρία).