Το προκαταρκτικό σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την περίοδο 2021-2027, κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με το προσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε, η ΕΕ αναμένεται να διοχετεύσει € 4 δισεκατομμύρια σε κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας στον τομέα της άμυνας.

Στόχος είναι η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και ο περιορισμός της κατάτμησης πόρων στην ανάπτυξη οπλικών συστημάτων ίδιων δυνατοτήτων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτός είναι ένας από τους λόγους που η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία δεν παρουσιάζει ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με τις ΗΠΑ.