Το προκαταρκτικό σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την περίοδο 2021-2027, κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με το προσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε, η ΕΕ…