Η σουηδική Saab ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμβόλαιο ύψους $ 1 δισεκατομμυρίου για την προμήθεια δύο (2) ακόμα αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης πολλαπλού ρόλου GlobalEye στα ΗΑΕ, τα οποία θα παραδοθούν μέχρι το 2025. Υπενθυμίζουμε ότι το Νοέμβριο του 2015 τα ΗΑΕ υπέγραψαν συμβόλαιο ύψους $ 1,27 δισεκατομμυρίων για την προμήθεια τριών (3) GlobalEye και ότι το δεύτερο αεροσκάφος παραδόθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Είχε προηγηθεί, τον Απρίλιο του 2020, η παράδοση του πρώτου αεροσκάφους. Για το GlobalEye, τις ικανότητες και την αξία του έχουμε αναφερθεί εκτενών και σε σχέση με τα EriEye της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) στα άρθρα μας: «Μπορούν τα ελληνικά ΑΣΕΠΕ να εκσυγχρονιστούν στο επίπεδο GlobalEye;» (28 Ιουλίου 2020) και «Το μέλλον των ελληνικών ΑΣΕΠΕ: η αναγκαία σύναψη σύμβασης FOS, ο εκσυγχρονισμός και η προοπτική των GlobalEye» (10 Σεπτεμβρίου 2020), τα οποία μπορείτε να διαβάσετε από τους συνδέσμους στο τέλος του παρόντος κειμένου.

Εδώ θα επαναλάβουμε ότι ο κύριος αισθητήρας του GlobalEye είναι το ραντάρ EriEye ER (Extended Range), εξέλιξη του EriEye. Το GlobalEye μπορεί να εντοπίσει στόχους στον αέρα, τη θάλασσα, αλλά και το έδαφος. Το EriEye ER είναι ραντάρ τεχνολογίας AESA που λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων S και είναι τεχνολογίας στοιχείων νιτριδίου του γαλλίου (GaN). Η εμβέλεια αποκάλυψης στόχων επιπέδου F-16 είναι πάνω από τα 450 χιλιόμετρα. Παράλληλα, διατηρεί την ικανότητα να έχει εικόνα επιφανείας εντοπίζοντας ακόμα και μικρές λέμβους στην επιφάνεια της θάλασσας, αλλά και εδάφους. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το GlobalEye λειτουργεί με κάλυψη 360ο. Επιπλέον το GlobalEye λειτουργεί και ως ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου, διοίκησης και ελέγχου.