Σε δοκιμαστική βολή του υπό ανάπτυξη ηλεκτρομαγνητικού πυροβόλου ŞAHİ-209 Block.2 προχώρησε η Τουρκία. Στην έκδοση Block.2 το πυροβόλο έχει αποθηκευμένη ενέργεια 10 MJ ενώ η κάνη έχει μήκος 7 μέτρα. Στις δοκιμές χρησιμοποιήθηκε βλήμα διαμετρήματος 35 χιλιοστών μέγιστης εκτιμώμενης εμβέλειας 50 χιλιομέτρων (η δοκιμή έγινε σε πολύ μικρότερο βεληνεκές). Το SAHI-209 είναι, μαζί με το TUFAN και το SAPAN, ένα από τα τρία προγράμματα ανάπτυξης ηλεκτρομαγνητικών πυροβόλων της Τουρκίας, τα οποία αναπτύσσονται κατόπιν απαίτησης του Τουρκικού Στρατού.