Το Αμερικανικό Ναυτικό εξέδωσε Αίτημα για Προτάσεις (RFP) για το πρόγραμμα Snakehead, το οποίο αφορά στην προμήθεια μη-επανδρωμένων συστημάτων εκτοξευόμενων από υποβρύχια LDUUV (Large Displacement Unmanned Underwater Vehicle). Το αίτημα καλύπτει τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και την κατασκευή δύο (2) πρωτότυπων και το σχετικό συμβόλαιο αναμένεται να υπογραφεί το 2021. Το UUV θα πρέπει να έχει μεγάλη διάρκεια πλεύσης, να είναι πολλαπλών ρόλων και να εκτοξεύεται-περισυλλέγεται από υποβρύχια κλάσης «Virginia» και «Ohio».

Το πρόγραμμα Snakehead θα ολοκληρωθεί σε τρείς (3) φάσεις. Η 1η φάση αφορά στην ανάπτυξη της αντίληψης επιχειρήσεων (CONOPS : Concept of Operations), στην αρχική προετοιμασία περιβάλλοντος (IPOE : Initial Preparation of Environment) και στην απόκτηση αρχικής ικανότητας συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης. Τα συστήματα της 1ης φάσης θα παραδοθούν για δοκιμές το 2021. Η 2η φάση αφορά στην επέκταση των διαδικασιών IPOE και στην επαύξηση των δυνατοτήτων συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης. Η 3η φάση αφορά στην απόκτηση πλήρως επιχειρησιακών συστημάτων πολλαπλών ρόλων.