Το Αμερικανικό Ναυτικό εξέδωσε Αίτημα για Προτάσεις (RFP) για το πρόγραμμα Snakehead, το οποίο αφορά στην προμήθεια μη-επανδρωμένων συστημάτων εκτοξευόμενων από υποβρύχια LDUUV (Large Displacement…