Με ανακοίνωση της η ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) γνωστοποίησε τη ματαίωση και την επανάληψη του διαγωνισμού προμήθειας αερόφυλων (Chaffs) και θερμοβολίδων (Flares)…