Με ανακοίνωση της η ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) γνωστοποίησε τη ματαίωση και την επανάληψη του διαγωνισμού προμήθειας αερόφυλων (Chaffs) και θερμοβολίδων (Flares) για τα AH-64D/D Longbow Apache «λόγω απόρριψης της αίτησης συμμετοχής του οικονομικού φορέα που προσήλθε και την επανάληψή του με νέους όρους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» (δείτε ΕΔΩ). Είχε προηγηθεί, στις 12 Φεβρουαρίου, η απόφαση απόρριψης της αίτησης συμμετοχής της εταιρία Chemring Countermeasures Ltd, «διότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον ΓΟ-9 και ΕΟ 9 του διαγωνισμού θέματος» (δείτε ΕΔΩ). Το πρόγραμμα, είχε προκηρυχτεί στις 15 Οκτωβρίου του 2020 και αφορούσε στην προμήθεια 25.600 αερόφυλων και θερμοβολίδων, εκ των οποίων 12.800 αερόφυλα και 12.800 θερμοβολίδες, για τα επιθετικά ελικόπτερα AH-64D/D Longbow Apache και για την κάλυψη αναγκών των ετών 2019-2021. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ήταν ύψους € 548.000.