Όταν η εκπαίδευση περιλαμβάνει πραγματικά χρήσιμα αντικείμενα μάθησης, διεξάγεται σωστά και με τα κατάλληλα υλικοτεχνικά μέσα, μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας παράγοντας ή μηχανισμός παραγωγής…

Ολοκληρώνοντας τη σειρά άρθρων μας σχετικά με τα σύγχρονα βλήματα κατά πλοίων, θα αναφερθούμε στο υπό σχεδίαση και ανάπτυξη, ευρωπαϊκό βλήμα, το CVS401 Perseus (FC/ASW…