Όταν η εκπαίδευση περιλαμβάνει πραγματικά χρήσιμα αντικείμενα μάθησης, διεξάγεται σωστά και με τα κατάλληλα υλικοτεχνικά μέσα, μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας παράγοντας ή μηχανισμός παραγωγής…