Στις 14 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, ανακοινώθηκε από το υπουργείο άμυνας της Πολωνίας η προμήθεια τεσσάρων πρόσθετων εκπαιδευτικών αεροπλάνων προκεχωρημένου και επιχειρησιακού σταδίου τύπου M-346 Bielik…