Στις 14 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, ανακοινώθηκε από το υπουργείο άμυνας της Πολωνίας η προμήθεια τεσσάρων πρόσθετων εκπαιδευτικών αεροπλάνων προκεχωρημένου και επιχειρησιακού σταδίου τύπου M-346 Bielik (η πολωνική ονομασία του M-346). Η συνολική δύναμη των αεροσκαφών του τύπου στις τάξεις της Πολωνικής Αεροπορίας θα ανέλθει επομένως στις 16 μονάδες μέχρι το τέλος του 2022, όταν θα ολοκληρωθούν οι παραδόσεις. Η Πολωνία διατηρούσε το δικαίωμα προαίρεσης (option) για την προμήθεια τεσσάρων ακόμη Μ-346, από τις 27 Φεβρουαρίου του 2014.

Ημερομηνία κατά την οποία υπογράφηκε η σύμβαση για την αγορά 12 μονάδων, εξοπλισμού υποστήριξης, βιβλιογραφίας, καθώς και δύο εξομοιωτών πτήσης. Το συνολικό της ύψος ανήλθε σε 334, 3 εκατομμύρια ευρώ περιλαμβάνοντας εκτός από τις υποδομές και των εξοπλισμό εκπαίδευσης των Πολωνών Ικάρων στο έδαφος (Integrated Advanced Jet Training System) και την αναβάθμιση των IFF των αεροσκαφών στο επίπεδο της τελευταίας προδιαγραφής STANAG 4193 Edition 3 του ΝΑΤΟ. Πέραν αυτών στη σύμβαση υπήρχε και η πρόβλεψη αγοράς τεσσάρων ακόμη αεροσκαφών με το ίδιο κόστος, η οποία έπρεπε να ασκηθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Όπως και έγινε… 

Μέχρι σήμερα η Πολωνική Αεροπορία έχει παραλάβει οκτώ M-346 τα οποία έχουν ενταχθεί σε υπηρεσία στην 41η Αεροπορική Βάση, στην ιστορική έδρα της Σχολή Αεροπορίας της χώρας στο Deblin.