Ανταπόκριση από το Παρίσι, για το «DEFENCE REVIEW» Η νορβηγική Nammo παρουσίασε ένα καινοτόμο σύστημα πρόωσης (ramjet) για χρήση από πυρομαχικά πυροβολικού των 155 χιλιοστών.…