Ανταπόκριση από το Παρίσι, για το «DEFENCE REVIEW»

Η νορβηγική Nammo παρουσίασε ένα καινοτόμο σύστημα πρόωσης (ramjet) για χρήση από πυρομαχικά πυροβολικού των 155 χιλιοστών. Σύμφωνα με την εταιρία το νέο σύστημα πρόωσης αυξάνει το βεληνεκές των πυρομαχικών σε πάνω από 100 χιλιόμετρα, δηλαδή τουλάχιστον 2,5 φορές πάνω από το μέγιστο βεληνεκές των πυρομαχικών προβολικού, σε υπηρεσία σήμερα.

Ένα σύστημα πρόωσης ramjet χρησιμοποιεί τον αέρα ως συμπιεστή. Ένας κινητήρας ramjet μπορεί να αποδώσει μέγιστη ταχύτητα της τάξεως των 3 Mach για μια περίοδο 50 δευτερολέπτων από τη στιγμή της εξόδου του βλήματος από την κάνη.

Το νέο σύστημα αναμένεται να εκτελέσει δοκιμές την περίοδο 2019-2020 με στόχο την επιχειρησιακή ένταξη τους το 2023-2024. Η εταιρία ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει να ενσωματώσει την τεχνολογία ramjet και σε βλήματα αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους (οι σχετικές δοκιμές αναμένεται να ξεκινήσουν το 2021).