Η Τουρκία, στο πλαίσιο μακροπρόθεσμης στρατηγικής απόκτησης καθολικής αεροπορικής ισχύος στο Αιγαίο εντός της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα, εντάχτηκε στην ομάδα χωρών που χρηματοδοτούν…