Έχουν περάσει 22 χρόνια από την Κρίση στα Ίμια. Χρόνια, τα οποία συνοδεύτηκαν από έντονες διπλωματικές προσπάθειες, μικρά και μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα, χαμένες ευκαιρίες και…

Ο πρωτοβεστιάριος Γεώργιος Φραντζής ήταν ο μοναδικός Βυζαντινός ιστορικός, αυτόπτης μάρτυς της Άλωσης από τους Τούρκους. Το κείμενο που ακολουθεί είναι από την  αφήγησή του…

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση «Industrial Capabilities», η οποία δημοσιεύθηκε στις 17 Μαΐου, η αμερικανική αμυντική βιομηχανία αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα. Την έκθεση,…