Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση «Industrial Capabilities», η οποία δημοσιεύθηκε στις 17 Μαΐου, η αμερικανική αμυντική βιομηχανία αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα.

Την έκθεση, την οποία εκδίδει το γραφείο OMIBP (Office of Manufacturing and Industrial Base Policy), του αμερικανικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η αμυντική βιομηχανία της χώρας συνέχισε, το 2017, να υπολείπεται σε απόδοση από άλλους βιομηχανικούς τομείς της χώρας.

Ωστόσο, η έκθεση αναφέρει ότι «μακροπρόθεσμες τάσεις συνεχίζουν να απειλούν την υγεία της βιομηχανικής βάσης, να περιορίζουν την καινοτομία και να μειώνουν την ανταγωνιστικότητα της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας».

Σύμφωνα με την έκθεση η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η αμερικανική αμυντική βιομηχανία είναι η δημογραφία του προσωπικού. Μόνο το 39% του εργατικού δυναμικού είναι κάτω των 45 ετών και, ενώ η εργασία στην αμυντική βιομηχανία απολαμβάνει κύρους μεταξύ των νεαρών επαγγελματιών, εντούτοις μόνο το 1,5% των ατόμων ηλικίας 25-34 κατέχουν πτυχίο σε κάποια από τις επιστήμες.

Σύμφωνα με την έκθεση «η αμυντική βιομηχανία αντιμετωπίζει έλλειμμα σε νεανικό εξειδικευμένο προσωπικό, για να καλύψει τις τρέχουσες απαιτήσεις».

Σε επίπεδο επιμέρους τομέων, σύμφωνα με την έκθεση, το μεγαλύτερο ρίσκο για την αεροδιαστημική βιομηχανία είναι η διατήρηση της ικανότητας της, σε επίπεδο σχεδιασμού, ανάπτυξης και κατασκευής μιας νέας γενιάς αεροσκαφών.

Για τον τομέα των χερσαίων συστημάτων υπάρχει ανησυχία ότι θα συνεχιστεί η «ανομβρία» στην καινοτομία, της τελευταίας δεκαετίας, που έχει οδηγήσει σε στασιμότητα, συνεπώς η ανάπτυξη μιας νέας οικογένειας τεθωρακισμένων οχημάτων θα απαιτήσει χρήμα, χρόνο και προκλήσεις απόδοσης.

Ο τομέας των ναυτικών συστημάτων παρουσιάζει σταθερότητα, ενώ, τέλος, ο διαστημικός τομέας παραμένει βαριά εξαρτώμενος από την μη-στρατιωτική αγορά, μολονότι τεχνολογικά έχει να επιδείξει σημαντική πρόοδο τα τελευταία δέκα χρόνια.