Το ερευνητικό εργαστήριο της Αμερικανικής Αεροπορίας (USAFRL : US Air Force Research Laboratory) ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε υγρό μέταλλο, το οποίο έχει την ιδιότητα της αυτόνομης αλλαγής σχήματος. Το υλικό ονομάζεται PLMN (Polymerized Liquid Metal Networks : Πολυμερισμένα Δίκτυα Υγρού Μετάλλου) και μπορεί να καταπονηθεί σε ποσοστό 700% σε σχέση με την αντοχή ενός κοινού μετάλλου. Προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρονικά συστήματα.

Το PLMN συστέλλεται και διαστέλλεται, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί ακέραια το βαθμό αντίστασης του, είτε στη συστολή, είτε στη διαστολή. Αυτό συμβαίνει λόγω της νανοδομής εντός του υλικού, που έχει την ιδιότητα της αυτοργάνωσης. Ένα κοινό μέταλλο αυξάνει την αντίσταση του όταν διαστέλλεται, επειδή το ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να διανύσει μεγαλύτερη μεταλλική επιφάνεια.

Όπως προείπαμε, το PLMN προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρονικά συστήματα. Για παράδειγμα μπορεί να ενσωματωθεί στην παραλλαγή ενός στρατιώτη και να χρησιμοποιηθεί στη μεταφορά ενέργειας προς τα υπό-συστήματα του μαχητή. Επίσης το νέο υλικό έχει την ιδιότητα να διατηρεί σταθερή θερμοκρασία και σταθερή τάση ρεύματος.

Το σχετικό πρόγραμμα ξεκίνησε το 2018 με χρηματοδότηση από την υπηρεσία Air Force Office of Scientific Research. Αρχικά οι ερευνητές πειραματίστηκαν με σωματίδια υγρού μετάλλου. Στη συνέχεια τα σωματίδια, με χημικό τρόπο, ενώθηκαν, μέσω διαδικασίας πολυμερισμού, δηλαδή μέσω της διαδικασίας προσθήκης δεσμών σε μια αλυσίδα, κρίκοι της οποίας είναι τα σωματίδια.

Τα ενωμένα σωματίδια υποβλήθηκαν σε διαστολή. Κατά τη διαστολή τους άνοιξαν και διαχύθηκε το υγρό μέταλλο. Στη συνέχει ακολούθησε η διαδικασία της συστολής. Σύμφωνα με το εργαστήριο USAFRL, μετά από 10.000 κύκλους συστολής και διαστολής το υλικό δεν έδειξε σημάδια κόπωσης.