Στις 26 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανακοίνωσε την έναρξη του κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος REACT II (Responsive Electronic Attack for Cooperation Tasks II), ανάπτυξης ενός νέου συστήματος Ηλεκτρονικού Πολέμου για αεροσκάφη. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Ισπανία (στην ηγεσία του προγράμματος), η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Πολωνία και η Σουηδία (στο πρόγραμμα REACT I συμμετείχαν η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Σουηδία). Το πρόγραμμα βρίσκεται στη φάση έρευνας και ανάπτυξης, την οποία χρηματοδοτεί η ΕΕ με το ποσό των € 40 εκατομμυρίων, και θα έχει διάρκεια 48 μήνες (το συνολικό κόστος της συγκεκριμένης φάσης ανέρχεται στα € 69,7 εκατομμύρια). Το πρόγραμμα REACT II βασίζεται στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος REACT I, το οποίο ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2023 (είχε ξεκινήσει το 2019). Το νέο σύστημα Ηλεκτρονικού Πολέμου, που θα προκύψει, θα μπορεί να πραγματοποιεί παρεμβολές, έλεγχο και διοίκηση Ηλεκτρονικού Πολέμου καθώς και επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο και το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα.