Στις 26 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανακοίνωσε την έναρξη του κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος REACT II (Responsive Electronic Attack for Cooperation Tasks II), ανάπτυξης ενός…