Η ΕΕ ανακοίνωσε ότι η Airbus θα ηγηθεί του κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος FASETT (Future Air System for European Tactical Transportation) για την ανάπτυξη ενός νέου αεροσκάφους μέσης μεταφορικής ικανότητας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί το ευρωπαϊκό ταμείο EDF (European Defence Fund). Η πρώτη χρηματοδότηση, ύψους € 30,06 εκατομμυρίων, αφορά στη φάση μελέτης της σκοπιμότητας η οποία θα διαρκέσει 18 μήνες. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Πολωνία. Στόχος του προγράμματος είναι το νέο αεροσκάφος να είναι διαθέσιμο τη δεκαετία του 2030. Το πρόγραμμα FASETT σκοπεύει στην ανάπτυξη ενός μεταφορικού αεροσκάφους μεταξύ του C-295 (7 τόνοι μεταφορική ικανότητα) και του A-400M (37 τόνοι μεταφορική ικανότητα).