Η Βρετανική Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δημοσίων Εξόδων δημοσίευσε, στις 11 Μαΐου, έκθεση σύμφωνα με την οποία «Το Υπουργείο Άμυνας δεν έχει αρκετά χρήματα να αγοράσει όλο τον εξοπλισμό που λέει ότι χρειάζεται». Και προσθέτει ότι «το πρόγραμμα Equipment Plan 2017-2027 δεν είναι ρεαλιστικό και από το Υπουργείο απουσιάζει μηχανισμός ελέγχου κόστους».

Σύμφωνα με την έκθεση το πρόγραμμα Equipment Plan 2017-2027, ύψους £ 179,7 δισεκατομμυρίων, θα πρέπει να ενισχυθεί με ένα ποσό της τάξεως £ 4,9-20,8 δισεκατομμυρίων.

Επίσης η έκθεση επικρίνει το Υπουργείο Άμυνας διότι ακριβώς λόγω της απουσίας μηχανισμού ελέγχου κόστους δεν μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια το επικουρικό ποσό που θα χρειαστεί, με αποτέλεσμα το κοινοβούλιο της χώρας να μην γνωρίζει το ακριβές ποσό και να είναι αναγκασμένο να δίνει την εκτίμηση μεγάλης απόκλισης των £ 4,9-20,8 δισεκατομμυρίων.