Η Βρετανική Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δημοσίων Εξόδων δημοσίευσε, στις 11 Μαΐου, έκθεση σύμφωνα με την οποία «Το Υπουργείο Άμυνας δεν έχει αρκετά χρήματα να αγοράσει όλο…