Η Μεγάλη Βρετανία ανακοίνωσε ότι ο Βρετανικός Στρατός έχει αναπτύξει στην Κύπρο τακτικά UAV τύπου Watchkeeper, στο πλαίσιο εξάμηνης εκπαιδευτικής δράσης. Τα Watchkeeper υπάγονται στο 47ο Βασιλικό Σύνταγμα Πυροβολικού, που είναι ο μόνος σχηματισμός του Βρετανικού Στρατού, που επιχειρεί τα Watchkeeper.

Η εκπαιδευτική δράση αφορά στην εξοικείωση του προσωπικού στη χρήση του συστήματος, σε αποστολές επιτήρησης και στοχοποίησης και στην καταγραφή των απαιτήσεων υποστήριξης της ανάπτυξης του Watchkeeper εκτός Μεγάλης Βρετανίας. Η εκπαιδευτική δράση αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2020.