Ένα εντυπωσιακό βίντεο μέσα από το Κέντρο Πληροφοριών Μάχης τύπου SETIS της φρεγάτας Bretagne αποδέσμευσε το Γαλλικό Ναυτικό. Η φρεγάτα Bretagne τύπου Fremm εμπλέκει έναν εναέριο στόχο με βλήμα ΑSTER 15. Το ραντάρ HERAKLES μπορεί να εμπλέκει ταυτοχρόνως 16 στόχους. Πρόκειται για ένα 3D ραντάρ κατηγορίας PESA στην E/F band με δυνατότητες έρευνας και αποκάλυψης έως και 400 στόχων σε μέγιστη απόσταση 250 χιλιομέτρων και 80 χιλιομέτρων για στόχους επιφανείας.

Είναι από τις ελάχιστες φορές που έχουν λάβει χώρα πλάνα μέσα από το ΚΠΜ πλοίου που φέρει το SETIS. Αξίζει να δείτε το βίντεο που φαίνεται και η διαμόρφωση του ΚΠΜ και το γενικότερο περιβάλλον λειτουργίας. Διακρίνονται ξεκάθαρα οι κονσόλες και ο ψηφιακός «χαρακτήρας» του ΚΠΜ «SETIS».

Η Thales είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την κατασκευή των συστημάτων επιτήρησης και επικοινωνιών των γαλλικών φρεγατών. Συγκεκριμένα, η εταιρία έχει αναπτύξει το υπέρυθρο σύστημα έρευνας και ιχνήλασης στόχου, καθώς και το τρισδιάστατο σύστημα επιτήρησης και ελέγχου πυρός τύπου Herakles 3D.

Το σύστημα διοίκησης και ελέγχου των γαλλικών φρεγατών έχει αναπτυχθεί από την πρώην DCNS σε συνεργασία με την Thales και βασίζεται σε ένα ταχύτατο δίκτυο συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης δεδομένων, η αρχιτεκτονική δομή του οποίου επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση διαφορετικών οπλικών συστημάτων.

Ο βασικός εξοπλισμός επικοινωνιών του πλοίου βασίζεται στα συστήματα ζεύξης δεδομένων Link-11/-16/-22 και στο σύστημα JSAT (σύστημα ζεύξης τακτικών δεδομένων). Το δίκτυο των εσωτερικών επικοινωνιών περιλαμβάνει συστήματα ενσύρματης και ασύρματης τηλεφωνίας, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, πρόσβαση στο διαδίκτυο κ.ά. Πρόκειται για το τακτικό σύστημα μάχης SETIS. Προτείνεται και για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών ΜΕΚΟ 2ΟΟΗΝ.

Το μήκος του Aster-15 (σε παρένθεση τα αντίστοιχα μεγέθη του βλήματος Aster-30) είναι 4,2 μέτρα (5,2 μέτρα) και το βάρος του 310 κιλά (510 κιλά). Η μέγιστη ταχύτητα πτήσης του Aster-15 είναι τα 1.000 μέτρα το δευτερόλεπτο (1.400 μέτρα το δευτερόλεπτο). Το βλήμα επιτυγχάνει ελάχιστο-μέγιστο βεληνεκές της τάξεως των 1,7 km-30 km (3 km-120 km) και μέγιστο ύψος εμπλοκής 13 km (20 km).

Αμφότερα τα βλήματα ενσωματώνουν πυροκροτητή προσέγγισης και πολεμική κεφαλή θραυσμάτων, ενώ εμφανίζουν και την ίδια αντοχή σε τακτικές ηλεκτρονικών αντιμέτρων. Επίσης και τα δύο βλήματα μπορούν να εκτελέσουν ελιγμούς με φόρτιση έως και 60 g (κατά τη διάρκεια της πτήσης) ή 12 g (στη φάση τερματικής καθοδήγησης) και να ανανεώσουν τα δεδομένα του στόχου εν πτήσει μέσω συστήματος ζεύξης δεδομένων. Κατά την τερματική φάση, τα βλήματα ενεργοποιούν έναν ενεργό ερευνητή ραντάρ, ο οποίος τα καθοδηγεί προς τον στόχο.

Η ικανότητα των βλημάτων να εκτελούν ελιγμούς σε υψηλές φορτίσεις g ανεξαρτήτως υψομέτρου οφείλεται στο σύστημα κατευθυνόμενης ώσης που ενσωματώνουν. Το σύστημα αυτό είναι εγκαταστημένο στο κέντρο βάρους του βλήματος έτσι ώστε να αποφευχθούν οι ισχυρές πιέσεις όταν το βλήμα εκτελεί ελιγμούς σε υψηλές φορτίσεις g.