Το ΠΝ σκοπεύει να αξιοποιήσει περαιτέρω τα δύο Πλοία Γενικής Υποστήριξης (ΠΓΥ) που πρόσφατα απέκτησε από δωρεά του ιδρύματος Λασκαρίδη αποκτώντας εξοπλισμό διάσωσης υποβρυχίων. Πρόκειται για τα «ΑΤΛΑΣ» και «ΗΡΑΚΛΗΣ» που έχουν αποδειχθεί πολυεργαλεία για το ΠΝ. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες ήδη η Διεύθυνση Εξοπλισμών του ΓΕΝ έχει συγκροτήσει επιτροπή με αντικείμενο τη διενέργεια μελέτης για την απόκτηση εξοπλισμού διάσωσης υποβρυχίων για αξιοποίηση από τα νέα ΠΓΥ.

Το ΠΝ στερείται ολοκληρωμένης δυνατότητας διάσωσης υποβρυχίων και ως εκ τούτων το ΓΕΝ χαρακτηρίζει το πρόγραμμα απόκτησης υποδομής ανάλογης της παραπάνω αποστολής ως ιδιαίτερα κομβική.