Το προσχέδιο του αμερικανικού αμυντικού προϋπολογισμού, για το οικονομικό έτος 2021, μεταξύ άλλων, αναφέρει και το κόστος ανά μονάδα για μια σειρά βλημάτων αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους, πολλά εκ των οποίων βρίσκονται σε υπηρεσία και από την ΠΑ (Πολεμική Αεροπορία), ενώ για κάποια έχει εκφραστεί έντονο ενδιαφέρον, στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης των 84 ελληνικών F-16 στο επίπεδο Viper και της προοπτικής εξοπλισμού τους με νέα, ικανότερα όπλα.

Στην κατηγορία των βλημάτων αέρος-αέρος το βλήμα μικρού βεληνεκούς AIM-9X Sidewinder κοστίζει μεταξύ $ 430.818 και $ 472.000 (για το Αμερικανικό Ναυτικό και την Αμερικανική Αεροπορία αντίστοιχα) και είναι ο μέσος όρος του κόστους των βλημάτων των εκδόσεων AIM-9X-2 Block.2 και AIM-9X-3 Block.2+. Το κόστος των βλημάτων μέσου βεληνεκούς AIM-120D AMRRAM (Advanced Medium-Range Air To Air Missile) είναι πάνω από το διπλάσιο, μεταξύ $ 995.018 και 1.095.000, για το Αμερικανικό Ναυτικό και την Αεροπορία αντίστοιχα (η διαφορά κόστους για το ίδιο βλήμα έχει να κάνει με την ποσότητα της παραγγελίας).

Στον τομέα των βλημάτων προσβολής, μεγάλη διαφοροποίηση στην τιμή υπάρχει για το αντιαρματικό AGM-114 Hellfire, το οποίο κοστίζει $ 70.000, στις εκδόσεις AGM-114R2, AGM-114R4, AGM-114R9E και AGM-114R12, οι οποίες προορίζονται για την Αμερικανική Αεροπορία. Φθηνότερες είναι οι εκδόσεις AGM-114K/K2, AGM-114M, AGM-114N, AGM-114P/P2 και AGM-114Q, για το Αμερικανικό Ναυτικό και τους Πεζοναύτες, με κόστος $ 45.409. Οι βελτιωμένες και ικανότερες εκδόσεις AGM-114R και AGM-114L, για τον Αμερικανικό Στρατό, κοστίζουν $ 213.143. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι η σχετικά χαμηλή τιμή, για νέο βλήμα που είναι, του AGM-179A JAGM (Joint Air-to-Ground Missile), το οποίο σχεδιάστηκε ως αντικαταστάτης των AGM-114. Το κόστος του κυμαίνεται από τα $ 243.281 μέχρι τα $ 324.805 για τον Αμερικανικό Στρατό και το Αμερικανικό Ναυτικό αντίστοιχα.

Φθηνότερες είναι οι κατευθυνόμενες βόμβες, αλλά των βασικών εκδόσεων, διότι στις προηγμένες εκδόσεις το κόστος πολλαπλασιάζεται και είναι αντίστοιχο των κατευθυνόμενων βλημάτων. Για παράδειγμα, το κόστος των JDAM είναι μεταξύ $ 21.000 και $ 22.208, ενώ των GBU-39B και GBU-39B/B, της οικογένειας βομβών SDB (Small Diameter Bomb), είναι $ 39.000. Όμως, το κόστος των ικανότερων GBU-53/B StormBreaker/SDB II είναι μεταξύ $ 195.000 και $ 220.916, για το Αμερικανικό Ναυτικό και την Αμερικανική Αεροπορία αντίστοιχα. Το κόστος των μη-κατευθυνόμενων βομβών Mk.82, των 500 λιβρών, είναι $ 4.000, ενώ των βομβών Mk.84, των 2.000 λιβρών, είναι $ 16.000.

Στα βλήματα προσβολής από απόσταση τα κόστη είναι ιδιαίτερα υψηλά, πάλι όμως για τις νεότερες και ικανότερες εκδόσεις. Για παράδειγμα, το κόστος ενός βλήματος αντί-ραντάρ AGM-88, στην προηγμένη έκδοση AGM-88G AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER) είναι $ 6.149.000. Οι εκδόσεις AGM-158A και AGM-158B του βλήματος JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) κοστίζουν $ 1.266.000, ενώ το κόστος για ένα βλήματα της έκδοσης κατά πλοίων, αυξημένου βεληνεκούς AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) είναι τριπλάσιο, μεταξύ $ 3.518.000 και $ 3.960.000, για το Αμερικανικό Ναυτικό και την Αεροπορία αντίστοιχα.

Τα παραπάνω κόστη αφορούν σε συγκεκριμένες ποσότητες. Υπό αυτή την έννοια είναι ενδεικτικά, δεδομένου ότι η ποσότητα της παραγγελίας επηρεάζει το τελικό κόστος, λόγω της αρχής των οικονομιών κλίμακας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα τόσο μικρότερο είναι το κόστος ανά μονάδα. Τα κόστη αυτά όμως είναι χαρακτηριστικά και δίνουν μια ακριβή γνώση του συνολικού κόστους που ενέχει η άμυνα μιας χώρας, που είναι μια ακριβή υπόθεση. Με άλλα λόγια, αν θέλουμε να έχουμε χώρα και μέλλον πρέπει να επενδύσουμε στην άμυνα και στην αμυντική μας βιομηχανία, αν θέλουμε το μεγαλύτερο μέρος των αμυντικών μας δαπανών να μην φεύγει στο εξωτερικό, αλλά να μένει στη χώρα και να στηρίζει την ελληνική οικονομία και τεχνολογική καινοτομία.

Σε ένα αντίστοιχης θεματολογίας άρθρο, σχετικά με το κόστος ενός νέου μαχητικού αεροσκάφους, για το πώς διαμορφώνεται και τι περιλαμβάνει μπορείτε να διαβάσετε στο παρακάτω άρθρο: