Το προσχέδιο του αμερικανικού αμυντικού προϋπολογισμού, για το οικονομικό έτος 2021, μεταξύ άλλων, αναφέρει και το κόστος ανά μονάδα για μια σειρά βλημάτων αέρος-αέρος και…

Η αμερικανική Raytheon ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμβόλαιο, ύψους $ 355,5 εκατομμυρίων, με την Αμερικανική Αεροπορία για την εφαρμογή προγράμματος ανακατασκευής REIK (Replace Exchange In Kind)…