Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του γραφείου GAO (Government Accountability Office), του Ιουνίου του 2021, με τίτλο «Navy Ships: Timely Actions Needed to Improve Planning and Develop Capabilities for Battle Damage Repair» (δείτε ΕΔΩ), σε περίπτωση γενικευμένης σύγκρουσης με ισχυρές ναυτικές δυνάμεις, όπως της Ρωσίας ή της Κίνας, το Αμερικανικό Ναυτικό δεν έχει την ικανότητα αποκατάστασης πληγέντων πλοίων και επαναφορά τους σε επιχειρησιακή κατάσταση. Σύμφωνα με την έκθεση το Αμερικανικό Ναυτικό, σε περίπτωση γενικευμένης σύγκρουσης, θα αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις, μια εκ των οποίων η απουσία ολοκληρωμένου δόγματος δράσης σε επισκευαστικό επίπεδο. Μια άλλη πρόκληση, που καταγράφει η έκθεση, είναι οι αδιευκρίνιστοι ρόλοι διοίκησης και ελέγχου στον τομέα των επισκευών, καθώς και οι ελλείψεις σε επίπεδο ικανότητας επισκευών.

Σύμφωνα με το GAO, από το 1945 και μετά το Αμερικανικό Ναυτικό δεν χρειάστηκε να επισκευάσει πολλά και διαφορετικά πολεμικά πλοία ταυτόχρονα. Επιπλέον, μετά το 1991 το Αμερικανικό Ναυτικό εγκατέλειψε, για λόγους μείωσης του κόστους, πολλές από τις ικανότητες του στον τομέα της επισκευής πλοίων. Συμπερασματικά, σύμφωνα πάντα με το GAO, η άνοδος της ναυτικής ισχύος της Ρωσίας και της Κίνας δημιουργούν την ανάγκη επανεξέτασης της δημιουργίας δομών επισκευών πλοίων. Η έκθεση του GAO δημοσιεύτηκε σε μια στιγμή που το Ναυτικό βρίσκεται σε φάση προσδιορισμού των διαδικασιών παροχής μαζικών υπηρεσιών-εργασιών επισκευών σε περίπτωση γενικευμένης σύγκρουσης. Συνολικά, το Ναυτικό σχεδιάζει 15 δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση, τις οποίες διαχειρίζονται οκτώ διαφορετικοί οργανισμοί. Απουσιάζει όμως ένας κεντρικός φορέας που θα συντονίζει τη δράση τους.