Σε έκθεση του, που δημοσιεύτηκε τη Μεγάλη Πέμπτη, το Γενικό Λογιστήριο της αμερικανικής κυβέρνησης (General Accounting Office : GAO) αναφέρει ότι σε κάθε περίπτωση το 30% του στόλου των εν υπηρεσία F-35 παραμένει καθηλωμένο, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών. Η έκθεση αφορά σε ευρήματα της περιόδου Μάιος-Νοέμβριος του 2018. Σύμφωνα με την έκθεση τα αεροσκάφη δεν πετούν όσο συχνά απαιτείται λόγω έλλειψης σε ανταλλακτικά σ’ ολόκληρο τον κόσμο.

Για να επιλυθεί το πρόβλημα η έκθεση καταθέτει οκτώ (8) προτάσεις: (α) Να υπάρξει μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας του F-35 από το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας (β) Να αναπτυχθεί μια διαδικασία προμήθειας ανταλλακτικών (γ) Να δοθεί προτεραιότητα στην παράδοση των ανταλλακτικών (δ) Να αναπτυχθεί ένα βελτιωμένο παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών (ε) Να δημιουργηθεί ένα ελεγκτικό πρωτόκολλο (στ) Να υπάρξουν καλύτερα και αναλυτικότερα δεδομένα για τα κόστη από τους κύριους κατασκευαστές (ζ) Να υπάρχει καλύτερος έλεγχος των δαπανών που προορίζονται για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα F-35 και (η) Να υπάρξει καλύτερη στρατηγική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.