Το κέντρο Maneuver Battle Lab του Fort Benning ανακοίνωσαν ότι αποκόμισαν θετικές εντυπώσεις από τη δοκιμή σιγαστήρα της Maxim Defense σε πολυβόλο M240. Ο νέος σιγαστήρας ήταν τόσο αποδοτικός ώστε ο πολυβολητής ήταν σε θέση να ακούει τις διαταγές πυρός. Η δοκιμή έγινε στο πλαίσιο της δράσης AEWE 2021 (Army Expeditionary Warrior Experiment 2021). Εκτός της μείωσης του θορύβου οι νέοι σιγαστήρες αποδείχθηκαν ανθεκτικοί στην παραγόμενη θερμότητα κατά τις βολές. Τα M240 έχουν δραστικό βεληνεκές περί τα 1.100 μέτρα και ο περιορισμός του θορύβου σημαίνει λιγότερες πιθανότητες αποκάλυψης της θέσης του πολυβόλου.