Η ουκρανική κρατική εταιρία UkrOboronProm παρουσίασε μια αναβαθμισμένη έκδοση του τεθωρακισμένου οχήματος περισυλλογής BTS-4, το οποίο βασίζεται στο άρμα μάχης T-55. Στην νέα, βελτιωμένη έκδοση το όχημα είναι πολλαπλού ρόλου και εκτός από την περισυλλογή οχημάτων και αρμάτων μάχης και την παροχή υποστήριξης σε εργασίες επισκευής επί του πεδίου της μάχης, το BTS-4 μπορεί να μετακινεί εμπόδια και να εκτελεί χωματουργικές εργασίες. Η μετακίνηση των εμποδίων γίνεται με έναν νέο γερανό ικανότητας ανύψωσης βάρους 12 τόνων και βίντσι το οποίο μπορεί να ρυμουλκήσει βάρος 100 τόνων. Επίσης ενσωματώνει μια υδραυλικά κινούμενη λεπίδα.