Την 1η Δεκεμβρίου η Πολωνική Επιθεώρηση Εξοπλισμών κάλεσε όσες εταιρίες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα έρευνας αγοράς και εφαρμογής της φάσης αναλυτικής και θεωρητικής σχεδίασης του προγράμματος αναβάθμισης των αρμάτων μάχης T-72 του Πολωνικού Στρατού. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «zbiam.pl», η καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι η 12η Δεκεμβρίου 2017.

Η ανάγκη έστω και περιορισμένης αναβάθμισης των T-72 εκφράστηκε στη Αμυντική Επιθεώρηση που εξέδωσε το πολωνικό Υπουργείο Άμυνας τον Μάιο του 2017, σύμφωνα με την οποία: «Η κύρια προτεραιότητα της Πολωνίας είναι η προετοιμασία της προάσπισης του εθνικού εδάφους και η ενίσχυση της αμυντικής αποτροπής της χώρας μέσω της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας».