Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της ανασφάλειας και της εγκληματικότητας στις χώρες προέλευσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε, στις 30 Νοεμβρίου, τη δαπάνη € 100 εκατομμυρίων (περίπου $ 118,5 εκατομμυρίων) για την υποστήριξη των αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων ασφαλείας σε χώρες σε έντονο πρόβλημα ασφάλεια, κυρίως της Αφρικής.

Σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η Ευρώπη, 17 χώρες είναι αυτές που δικαιούνται να λάβουν την επιδότηση. Τα χρήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόσληψη ξένων μισθοφόρων, την αγορά όπλων ή για την κάλυψη εκπαιδευτικών διαδικασιών. Τα κονδύλια θα χορηγούνται από την Ευρώπη αποκλειστικά και μόνο για την προμήθεια μη-θανατηφόρων όπλων και σε δυνάμεις, οι οποίες τα έχουν απόλυτη ανάγκη προκειμένου να διατηρηθεί ο νόμος και η τάξη στις χώρες ενδιαφέροντος.