Η γερμανική εταιρία KMW (Krauss-Maffei Wegmann), κατασκευάστρια των αρμάτων μάχης Leopard-2 πρότεινε τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού οπλοστασίου αρμάτων μάχης Leopard-2. Η πρόταση της εταιρίας δημοσιεύτηκε στις 24 Νοεμβρίου στη γερμανική αμυντική εφημερίδα « Griephan Briefe».

Σύμφωνα με την πρόταση η KMW θα αναλάβει την δωρεάν αναβάθμιση των Leopard-2, που βρίσκονται σε υπηρεσία από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο επίπεδο Leopard-2A7 και στη συνέχεια θα τα υπενοικιάσει στις χώρες που το επιθυμούν.

Εναλλακτικά, η χώρα ενδιαφέροντος θα μπορεί να καλύψει, με ίδιους πόρους, την αναβάθμιση και να έχει την πλήρη κυριότητα των αναβαθμισμένων αρμάτων μάχης, όπως συμβαίνει στα κοινά προγράμματα αναβάθμισης. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του κόστους, η KMW θα αναλάβει την αναβάθμιση και στη συνέχεια η αποπληρωμή θα γίνει με τη μορφή της καταβολής ετήσιου ενοικίου.

Η πρόταση αυτή κατατέθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας (EDA : European Defence Agency), η οποία έχει ως στόχο την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας αρμάτων μάχης σε μια εταιρία και μια σχεδίαση, έτσι ώστε να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και η Ευρώπη να μπορεί να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ με καλύτερους οικονομικούς και εμπορικούς όρους, ενωμένη και όχι κερματισμένη σε γερμανικό, γαλλικό, βρετανικό και ιταλικό άρμα μάχης.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η EDA εξέδωσε αίτημα για πληροφορίες (RFI), στις 22 Σεπτεμβρίου του 2017, με στόχο την αναβάθμιση των Leopard-2A4 των χωρών-μελών της ΕΕ στο επίπεδο Leopard-2A7. Σε δεύτερη φάση, εάν βέβαια πετύχει το πρόγραμμα για τα Leopard-2A4, θα υπάρξουν ανάλογα προγράμματα και για τις εκδόσεις Leopard-2A5 και Leopard-2A6.

Σήμερα, σε επίπεδο ΕΕ, υπηρετούν περί τα 1.300 Leopard-2A4 (και συνολικά πάνω από 2.500 Leopard-2), εκ των οποίων 183 στην Ελλάδα (συν τα 170 Leopard-2HEL). Το δυνητικό κόστος της αναβάθμισης των 1.300 Leopard-2A4 στο επίπεδο Leopard-2A7 προσεγγίζει τα € 4-4,5 δις συν άλλα € 2-2,5 δις για την αναβάθμιση των 1.200 περίπου Leopard-2A5/-2A6 στο επίπεδο Leopard-2A7. Άρα μιλάμε για μια αγορά της τάξεως των € 6-7 δις.

Ωστόσο, σύμφωνα με την KMW ένα πρόγραμμα, το οποίο θα επιφέρει ομοτυπία στο σύνολο των Leopard-2 που υπηρετούν σε χώρες-μέλη της ΕΕ, θα μειώσει σημαντικά το ετήσιο κόστος υποστήριξης και συντήρησης τους, με σημαντικό οικονομικό όφελος για τους χρήστες.