Στο προσχέδιο του αμυντικού προϋπολογισμού για το 2025 ο Αμερικανικός Στρατός μετακίνησε το πρόγραμμα απόκτησης των πυραύλων PrSM Inc.2 (Precision Strike Missile Increment 2), οι οποίοι έχουν δυνατότητα προσβολής ναυτικών στόχων, από το 2025 στο 2026. Αντίθετα, για τους πυραύλους κατά χερσαίων στόχων PrSM Inc.1, το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει κονδύλι για την απόκτηση 230 πυραύλων, αντί των 190 που ήταν η αρχική απαίτηση στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2024.

Ο λόγος της καθυστέρησης έχει να κάνει με την ωριμότητα του προγράμματος PrSM Inc.2 η οποία δεν έχει δεν επιτρέπει την έναρξη παραγωγής το 2025. Ο PrSM Inc.2 ενσωματώνει ερευνητή πολλαπλής λειτουργίας, ο οποίος επιτρέπει στον πύραυλο να προσβάλει στόχους στη θάλασσα. O PrSM Inc.1 ενσωματώνει σύστημα καθοδήγησης GPS για την προσβολή στατικών στόχων σε αποστάσεις έως και 500 χιλιόμετρα. Ο ερευνητής πολλαπλής λειτουργίας ενσωματώνει παθητικό ερευνητή ραδιοσυχνοτήτων και υπέρυθρο ερευνητή.

Στην έκδοση Inc.2 ο πύραυλος θα εκτοξεύεται και μόλις φτάσει στην περιοχή ενδιαφέροντος, θα ερευνά την περιοχή για εχθρικά ραδιοσήματα, τα οποία εκπέμπουν εχθρικά ραντάρ ή συστήματα επικοινωνιών, προκειμένου να εντοπίσει το στόχο του. Στη συνέχεια, έχοντας εντοπίσει το στόχο, θα ενεργοποιεί και θα χρησιμοποιεί τον υπέρυθρο ερευνητή για την προσβολή του επιλεγμένου στόχου. Οι διάθεση δύο ερευνητών καθιστά τους πυραύλους της συγκεκριμένης έκδοσης ανθεκτικότερους στις ηλεκτρονικές παρεμβολές.