Η Σουηδία ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιτυχημένη δοκιμή του νέου συστήματος διοίκησης και ελέγχου αρμάτων μάχης και τεθωρακισμένων οχημάτων LSS Mark. Η δοκιμή έγινε στη διάρκεια άσκηση δυνάμεων ελιγμού με πραγματικά πυρά. Το LSS Mark είναι ένα σύστημα διαχείρισης μάχης πλήρως ψηφιακό, το οποίο αναπτύχθηκε προκειμένου να υποστηρίζει τις διαδικασίες μάχης των χερσαίων δυνάμεων μέχρι το επίπεδο της Μεραρχίας. Το σύστημα βρίσκεται σε φάση εισαγωγής στο Σουηδικό Στρατό (τα πρώτα συστήματα έχουν ήδη παραδοθεί). Στη διάρκεια των δοκιμών Τάγματα και Επιλαρχίες πραγματοποίησαν επιθετικές επιχειρήσεις, με την υποστήριξη του LSS Mark.