Όπως έγινε γνωστό, στις 9 Αυγούστου, το Τουρκικό Υφυπουργείο Αμυντικής Βιομηχανίας (SSM) ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμβόλαιο με την Aselsan για την προμήθεια τεσσάρων αεροσκαφών ηλεκτρονικών παρεμβολών από απόσταση για λογαριασμό της THK (πρόγραμμα Hava SOJ). Τα αεροσκάφη θα μπορούν να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν τα εχθρικά ραντάρ και τα συστήματα επικοινωνιών και στη συνέχεια θα τα παρεμβάλλουν με στόχο να τα αδρανοποιούν.

Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα η Aselsan θα πρέπει να παραδώσει το πρώτο αεροσκάφος το 2023, ενώ οι παραδόσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2025. Το Hava SOJ είναι ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου, σχεδίασης και ανάπτυξης της Aselsan, το οποίο θα εγκατασταθεί επί εμπορικού αεροσκάφους.

Το πρόγραμμα Hava SOJ ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2009 με την υπογραφή συμβολαίου, ύψους $ 71 εκατομμυρίων, μεταξύ του SSM και της Aselsan για την επιλογή του αεροσκάφους και την ανάπτυξη του πρωτότυπου συστήματος. Το σχετικό αίτημα για την επιλογή του αεροσκάφος εκδόθηκε το 2012, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί ο νικητής.