Αίτημα αποστολής πληροφοριών (RFP : Request For Proposal) εξέδωσε το Πολεμικό Ναυτικό της Βραζιλίας για τη ναυπήγηση τεσσάρων (4) κορβετών πολλαπλού ρόλου. Η ανάδοχος κατασκευάστρια…