Η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ (SOCOM) ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμβάσεις ύψους $ 19,2 εκατομμυρίων με πέντε εταιρίες για την κατασκευή πρωτοτύπων, στο πλαίσιο του…

Η αμερικανική εταιρία Yates Electrospace ανακοίνωσε ότι απέσπασε συμβόλαιο, από την Αμερικανική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (USSOCOM : US Special Operations Command Corporation), για την ανάπτυξη…