Η Διοίκηση των Αμερικανικών Ειδικών Δυνάμεων (USSOCOM) αποφάσισε την προμήθεια μεγάλου αριθμού βομβών GBU-69B Small Glide Munitions (SGM) για την περίοδο 2018-2022. Η προμήθεια θα γίνει με πέντε διαδοχικά συμβόλαια για 4.300 συνολικά βόμβες, εκ των οποίων 1.400 το 2018 και 2019 (700 ανά έτος), 900 το 2020 και 2.000 το 2021 και 2022 (1.000 ανά έτος). Κάθε συμβόλαιο θα περιλαμβάνει και δικαίωμα προαίρεσης μέχρι την αρχική αναγραφόμενη ποσότητα, ανάλογα με τις ανάγκες και τη χρήση.

Το συνολικό κόστος της προμήθεια αναμένεται να είναι της τάξεως των $ 670 εκατομμυρίων, δεδομένου ότι τον Ιούνιο του 2017 η προμήθεια 70 GBU-69B SGM κόστισε $ 10,9 εκατομμύρια ή € 155.000 ανά βόμβα. Η βόμβα GBU-69B SGM έλκει την καταγωγή της από τη βόμβα GBU-53/B SDB II και αναπτύχθηκε για χρήση από τα αεροσκάφη AC-130 και από μη-επανδρωμένα αεροχήματα. Έχει μήκος 1,07 μέτρα και βάρος 27 κιλά, εκ των οποίων 16 είναι το βάρος της πολεμικής κεφαλής. Ανάλογα με το ύψος άφεσης το μέγιστο βεληνεκές κυμαίνεται από τα 72 χιλιόμετρα (για κινούμενους στόχους) έως τα 110 χιλιόμετρα (για στατικούς στόχους).