Το Υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει δύο πρωτότυπα θαλάσσιων ναρκών, αυτοκινούμενων και τηλεχειριζόμενων. Τα συστήματα θα είναι μικρού μεγέθους, αναλώσιμα, χωρίς ενσύρματη…