Η Αυστραλία ανακοίνωσε την πρόθεση της να αποκτήσει, εκ νέου, νάρκες θαλάσσης, μετά από χρόνια χωρίς να έχει τη συγκεκριμένη δυνατότητα. Με την απόκτηση ικανότητας ναρκοθέτησης στη θάλασσα η Αυστραλία θέλει να εξασφάλιση τα θαλάσσια περάσματα προς την Αυστραλία. Πρόθεση της χώρας είναι η απόκτηση σύγχρονων και ικανών θαλασσίων ναρκών, οι οποίες θα αναπτύσσονται από υποβρύχια συστήματα, ιδανικά μη-επανδρωμένα, ή από εναέρια. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς και ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι άγνωστος.