Ο Αμερικανικός Στρατός εφαρμόζει ένα πιλοτικό πρόγραμμα για τη βελτίωση της ικανότητας των στρατιωτικών σκύλων, μέσω της χρήσης διοπτρών επαύξησης της πραγματικότητας. Οι στρατιωτικοί σκύλοι…