Ο Αμερικανικός Στρατός εφαρμόζει ένα πιλοτικό πρόγραμμα για τη βελτίωση της ικανότητας των στρατιωτικών σκύλων, μέσω της χρήσης διοπτρών επαύξησης της πραγματικότητας. Οι στρατιωτικοί σκύλοι χρησιμοποιούνται στην αποκάλυψη εκρηκτικών μηχανισμών και άλλων βλαβερών υλικών, και η διαχείριση τους, ιδιαίτερα στο πεδίο μάχης, πολλές φορές έχει εκθέσει τους Αμερικανούς στρατιώτες σε κίνδυνο. Οι διόπτρες επαύξησης πραγματικότητας θα επιτρέπουν στους στρατιώτες να δίνουν εντολές στους στρατιωτικούς σκύλους από θέσεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα αρχικά αποτελέσματα το πρόγραμμα έχει αποτέλεσμα. Οι διόπτρες σχεδιάζονται αποκλειστικά για το πρόσωπο του κάθε σκύλου και ενσωματώνουν έναν οπτικό καταδείκτη που επιτρέπει στον στρατιώτη να καθοδηγήσει τον σκύλο σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Ο στρατιώτης μπορεί να δει ότι βλέπει ο σκύλος. Οι δοκιμές γίνονται με ενσύρματο σύστημα, αλλά στόχος είναι η ανάπτυξη ασύρματου συστήματος. Αρχικά το σύστημα συνοδευόταν και από Walkie-Talkie, αλλά οι δοκιμές έδειξαν ότι οι φωνητικές εντολές, χωρίς τη φυσική παρουσία προσώπου, μπέρδευαν το σκύλο και έτσι αποφασίστηκε να μην χρησιμοποιούνται φωνητικές, αλλά οπτικές εντολές.