Ο Αμερικανικός Στρατός παρουσίασε την τελευταία έκδοση A4E1 το τεθωρακισμένο όχημα μάχης Bradley M2. Το Bradley M2A4E1 ενσωματώνει σειρά βελτιώσεων με κορυφαία την ενσωμάτωση του…

Ο Ελληνικός Στρατός (ΕΣ) βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ενδιαφέροντος απόκτησης μεταχειρισμένων τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης Bradley από τα αποθέματα του Αμερικανικού Στρατού. Η τελευταία ενημέρωση που…