Όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση Πυροβολικού του Βραζιλιάνικου Στρατού πραγματοποίησε δοκιμαστικές βολές του βελτιωμένου πυραύλου SS-60 από τους πολλαπλούς εκτοξευτές ASTROS ΙΙ. Ο αναβαθμισμένος SS-60 είναι…

Σύμφωνα με ανακοίνωση της βραζιλιάνικης εταιρίας Avibras, το υπό ανάπτυξη βλήμα τεχνολογίας cruise MTC-300 (Matador), το οποίο προορίζεται για χρήση από τα συστήματα ASTROS-2020, βρίσκεται…