Σε προηγούμενο άρθρο αναφερθήκαμε εκτενώς στην τακτική κατάσταση της περιοχής του Αιγαίου και του εκεί πιθανού θεάτρου επιχειρήσεων αναλύοντας όλες τις πτυχές αποκάλυψης και αντιμετώπισης…

Γράφει ο Β.Κ. από το AmynaGR. Σε αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε να "οπτικοποιήσουμε" τα μέγιστα βεληνεκή των τωρινών, καθώς και των μελλοντικών όπλων επιφανείας-επιφανείας…