Η ελληνική εταιρεία που συμμετέχει στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των P-3B Orion του ΠΝ εγκαθιστώντας το ολοκληρωμένο τακτικό σύστημα με την ονομασία "M²IMS" και αποτελεί κομβική…

Ο Αμερικανικός Στρατός θέλει τη σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή ενός νέου ενιαίου κινητού κέντρου διοίκησης και ελέγχου, το οποίο θα «χωράει» εντός τακτικού οχήματος και…