Για το θέμα είχαμε αναφερθεί εκτενώς με αποκλειστικότητα. Τα οχήματα κινήθηκαν και πηγαίνουν απευθείας στην Ελληνική Αστυνομία και τον Έβρο για πλήρη αξιοποίηση. Η επιβεβαίωση της αρχικής μας αναφορά συνιστά μια ευχάριστη εξέλιξη για την εθνική μας ασφάλεια.

Φωτογραφία Ηλίας Περιστερόπουλος στον Κηφισσό με Πέτρου Ράλλη.